Hiilineutraalius

Hiilineutraalius on termi, jota käytetään paljon julkisessa keskustelussa. Termin käyttö ei ole aina hallittua ja sisältö on joskus häilyvää. Hiilineutraalisuus termi tarkoittaa kuitenkin käytännössä sitä, että hiilijalanjälkeä pyritään vähentämään tasolle nolla. Hiilijalanjälki taas pienenee, kun välttää hiilidioksidipäästöjä.

Huoli maailman tilasta

Jo vuosien ajan tutkimukset ovat osoittaneet, että maapallon tila on menossa erittäin kriittiseen suuntaan. Luonnonvaramme ovat loppumassa ja tulevilla sukupolvilla tulee olemaan vaikeuksia selviytyä loppuun kulutetulla planeetalla. Eikä maankamara ole ainut saastunut paikka maailmassa. Myös ilmastonmuutos on jo vuosia puhuttanut ihmisiä. Ilmastonmuutoksen saavat aikaan päästöt, jotka ohentavat otsonikerrosta. Silloin auringon säteily päätyy maapallolle voimakkaampana kuin aikaisemmin. Käytännössä tästä aiheutuu merkittäviä muutoksia ilmastoon. Säät lämpenevät, napajäätiköt sulavat. Tätä kautta monien eläinlajien ja kasvien elinolot muuttuvat jopa dramaattisesti.

Kautta aikojen on ollut ryhmiä ihmisiä, jotka ovat huolissaan ympäristöstään. Varsinaiset ympäristöryhmittymät ovat aktivoituneet 1960-70 –luvuilla. Tekniikan kehittyessä ja tiedon lisääntyessä ympäristöaktiivien vaikutuskeinot ovat kasvaneet. Aikaisemmin työtä täytyi tehdä mielenosoituksissa, kirjoittamalla lehtiin ja jakamalla lentolehtisiä. Nykyisin ympäristöaktiivit pystyvät hyödyntämään sosiaalista mediaa osana tiedonlevitystään. Nykyään kanavia on paljon enemmän kuin aikaisemmin ja huoli maapallon tilasta on laajentunut ympäri maailman.

Tehtaiden päästöjä

Yksityisestä julkiseen ympäristöystävällisyyteen

Ympäristöystävällisyys on alun perin ollut yksilöiden juttu. Yksityiset ihmiset tai perheet ovat kiinnostuneet ympäristön suojelusta ja pyrkineet omalla toiminnallaan vähentämään ympäristöhaittoja. Tällaiset henkilöt ovat tehneet valintoja, kuten lopettaneet yksityisautoilun, lihan syönnin ja käyttäneet ainoastaan puuvillavaatteita. Siinä muutama käytännön esimerkki. Nykyisin luopumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä enää yhtä ehdottomasti, vaikka haluaisikin tavoitella hiilineutraaliutta. Tämä johtuu siitä, että kysyntä on synnyttänyt tarjontaa ja yritykset ovat hypänneet mukaan ympäristön suojeluun.

Ekologisuus on tullut monelle yritykselle osaksi toimintaa. Tuotteet on tuotettu luomuna, ekologisina tai ympäristöystävällisinä yrityksen liikeidean mukaisesti. Myös palveluliiketoiminnassa voidaan hyödyntää ympäristöystävällisiä tuotteita ja toimintatapoja. Monet yritykset käyttävät ympäristöystävällisyyttä markkinointikeinona – ja usein se on myös erittäin toimiva keino. Moni yritys kuitenkin syntyy ihan oikeasti yrittäjän palavasta halusta valmistaa tuotteet ympäristöä suojellen. Ekologisuus on yksi uusi uskonto, johon sen kannattajat suhtautuvat välillä hyvinkin suurella intohimolla.

Joka tapauksessa hiilineutraalius on siis termi, jota voidaan käyttää sekä yksityisen että julkisen tahon toiminnasta. Yksityinen henkilö voi tavoitella omassa elämässään hiilineutraaliutta esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • julkisten kulkuneuvojen käyttäminen yksityisautoilun sijasta
 • liikkuminen paikasta toiseen jalkaisin tai pyörällä aina, kun se on mahdollista
 • käyttämällä luonnonkosmetiikkaa
 • vähentää muovijätettä ja ostaa esimerkiksi palasaippuaa muovipulloihin pakattujen pesuaineiden sijasta
 • suosimalla lähiruokaa – ja vielä parempaa: lähellä tuotettua luomuruokaa
 • välttämällä lentämistä
 • valitsemalla vihreää energiaa
 • välttämällä keinokuituja vaatteissa

Keinoja on vielä paljon lisää, mutta tässä yksityisen henkilön mahdollisuuksista suppea lista. Yritykset taas voivat tehdä monta asiaa samoin. Tässä lista yrityksen vaihtoehdoista:

 • valita ekologiset raaka-aineet
 • suosia vihreää energiaa
 • pitää huolta yrityksen laitteista, jotta ne pysyvät kustannustehokkaina ja ympäristöystävällisinä
 • tarjoamalla työntekijöilleen kannustusta ekologisiin ajanvietteisiin
 • valitsemalla ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit
 • kierrättämällä syntyvät jätteet huolellisesti

Ilmastoneutraalius

Hiilineutraalius laajemmassa mittakaavassa kuvataan epävirallisella termillä ”ilmastoneutraalius”. Hiilineutraaliudessa pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä joko kokonaan tasolle nolla tai sitten tarkoituksena on tasapainottaa korkeita päästöjä. Keskusteluun sekoittuu usein kuitenkin myös termi kasvihuonepäästöt. Eli kun hiilineutraalius käsitteenä laajennetaan, syntyy käsite ilmastoneutraalius, jonka tarkoituksena on vähentää merkittävästi kaikkia otsonikerrosta vahingoittavaa saastuttamista.

Laajemmassa mittakaavassa hiilineutraaliudella saatetaan siis tarkoittaa ilmastoneutraaliutta. Tällöin toiminta pyritään järjestämään siten, että kaikki kasvihuonepäästöt pyritään minimoimaan ja mielellään poistamaan kokonaan. Hiilineutraaliudessa tiukemman kuvauksen mukaan pyritään vähentämään vain hiilidioksidipäästöjä.

Hiilineutraalius on yhteiskunnallinen asia

Jotta tuloksia saataisiin aikaan ja ilmaston hiilidioksiditaso tasapainotettua, vaaditaan vahvoja yhteiskunnallisia toimia. Yritysten, kuntien ja valtioiden on otettava iso rooli, jotta tilanne saadaan tasapainotettua. Kansainvälisellä tasolla laaditaan isoja ilmastonmuutossopimuksia. Osa Suomen kaupungeistakin on jo asettanut hiilineutraaliuden yhdeksi tulevaisuuden tavoitteekseen. Hiilineutraalius on myös osana Suomen hallituksen laatimaan hallitusohjelmaa. Asiaan on siis jo tartuttu, mutta paljon töitä on vielä tehtävänä.

Kaikkea toimintaa on mahdotonta muuttaa hiilidioksidipäästöttömäksi. Osa yrityksistä pyrkii korvaamaan aiheuttamansa hiilidioksidipäästöt sitomalla ilmakehästä saman verran hiiltä toisin tavoin. Myös erilaiset ilmastomaksut ovat suosittuja imagon kohottajia, jos yrityksen tuottamat päästöt ovat suuret. Valtiothan ovat mukana tässä ”päästökaupassa” niin ikään. Mitä isommat valtion päästöt ovat, sitä suuremmat summat valtio pulittaa yhteiseen ympäristönsuojelukassaan.

Vaikka hiilineutraalius tuntuu monista yksityisistä henkilöistä kaukaiselta asialta, kannattaa siihen kuitenkin perehtyä jollain tasolla. Yritykset muodostavat tietenkin suurimman osan päästöistä, mutta yksityisten henkilöiden muutoksellakin on merkitystä. Kun ympäristöä suojelevat valinnat ovat luonnollinen osa omaa arkipäivää, myös lapset ottavat nämä arvot omikseen. Lisäksi työelämässä voi yrittää tehdä muutoksia omalla esimerkillään. Vaikka joskus saattaa tuntua siltä, että yksi ihminen ei voi saada aikaan muutosta, niin yhdessä voimme sen tehdä. Monta yksittäistä ihmistä saa aikaan jo ison muutoksen.