Fossiilisten polttoaineiden ympäristöongelmat

Fossiiliset polttoaineet, eli hiili, öljy ja maakaasu, ovat teollisuusmaiden merkittävimmät energianlähteet. Niitä on helppo kuljettaa, ne ovat edullisia ja niitä on helppo varastoida ja jakaa. Vaikka periaatteessa fossiiliset polttoaineet ovat käteviä käytössä, siihen on kuitenkin hyvät syyt, miksi moni on fossiilisten polttoaineiden käyttöä vastaan ja yrittää vaikuttaa niiden käytön lopettamiseen parhaansa mukaan.

Edistävät ilmastonmuutosta

Suurin tai ainakin näkyvin ympäristöongelma on ilmaston lämpeneminen. Öljyn polttaminen polttoaineena autoissa, laivoissa, lentokoneissa ja muissa nostaa CO2-päästöjä huomattavasti. Nämä päästöt nousevat suoraan ilmakehäämme ja lämmittävät maapallon yleistä ilmastoa. Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin, kun ilmaston lämpenemisen seurauksena jäävuoret sulavat, joka johtaa merenpinnan kohoamiseen ja päiväntasaajan läheisyydessä sijaitsevien maiden lämpötilat nousevat lukemiin, jotka ovat haitallisia sekä kasvistolle että ihmisille. Samalla ilma on monilla alueilla niin saastunutta, että se on terveysriski ihmisille sekä eläimille.

Ilmansaasteet johtavat World Health Organisationin (WHO) mukaan jopa 7 miljoonaan ennenaikaiseen kuolemaan vuosittain aiheuttamalla erilaisia sairauksia. Tällaisia ovat muun muassa astma ja muut keuhkojen sairaudet, mutta yhä useampi tutkimus paljastaa ilmansaasteiden muut terveysvaikutukset meihin ja eläimiin tavoilla, joita emme heti osaisi yhdistää ilmansaasteisiin. Esimerkiksi allergioiden lisääntyminen ja hormoniepätasapaino johtuvat suureksi osaksi monilla alueilla ilmansaasteista.

Öljyn läikkyminen ympäristöön vahingoittaa kasveja ja eläimiä

Auton tankkausta fossiilisella polttoaineellaFossiiliset polttoaineet vahingoittavat ympäristöä myös monilla muilla tavoilla. Esimerkiksi öljy aiheuttaa vakavia tuhoja monissa eri tuotannon vaiheissa. Jos öljyä kuljettava rekka-auto kaatuu ja öljy valuu ympäristöön, sitä on todella vaikeaa siivota. Öljy on lähes kaikille elämänmuodoille myrkyllistä, ja niinpä näiden alueiden kasvit sekä eläimet ovat suuressa pulassa. Öljyä läikkyy jatkuvasti myös meriin, joka tuo merissä eläville eläimille, kasveille ja kaloille monia ongelmia. Tämä voi johtaa joidenkin lajien katoamiseen maapallolta ja tuo kärsimystä valtavalle määrälle eläimiä.

Syödessämme öljyisistä vesistä kalastettuja kaloja syömme öljyn tuomat huonot vaikutukset terveydelle siinä samalla, ja myös meidän oma terveytemme vaarantuu. Jokaisesta öljyonnettomuudesta seurauksena on tuhansia kuolleita eläimiä ja valtavasti saastunutta luontoa. Öljyonnettomuuksia sattuu myös poratessa sekä merellä että maalla. Öljyä joutuu ympäristöön myös putkistovuodoista. Pelkästään Venäjän putkistoista arvioidaan päätyvän noin 10-20 tankkilavan kokoinen määrä öljyä ympäristöön.

Happosateet kivihiilestä ja öljystä

Ympäristöön vaikuttavat myös muut fossiilisten polttoaineiden poltosta tulevat tuotteet. Kivihiilestä ja öljystä poltettaessa vapautuvat rikki ja typen oksidit vaikuttavat sateisiin tekemällä niistä hapokkaita. Happosateet rapauttavat muun muassa rakennuksia ja ovat haitallisia ihmisille, eläimille ja luonnolle happamoittaessaan vesistöjä ja ympäristöä. Happamia sateita esiintyy luonnossakin esimerkiksi tulivuorenpurkauksen jälkeen, mutta ilmansaasteiden ja voimaloiden jälkituotteina happosateet ovat yleistyneet huomattavasti. Monilla puolin maailmaa, muun muassa Suomessa, happosateista on suurimmaksi osin päästy jo eroon.

Happosateet syövyttävät myös kalliota ja maaperää, ja tuovat mukanaan ravinnekadon, joka taas tekee maassa kasvavasta ruuastamme ravintoköyhempää, joka taas johtaa suuremman ruokamäärän tarvitsemiseen saman ravintomäärän saamiseksi kehoon. Myös Suomen vesistöt ovat kovasti kärsineet happosateista, sillä ne ovat kovin matalia ja ovat näin happosateille herkempiä. Happamoituneista vesistöistä katoavat eri lajit nopeasti ja vain harvoja lajeja jää jäljelle. Metsien naavat ja jäkälät ovat erittäin happoherkkiä ja siispä katoavat nopeasti happosateen alla.

Kaivualueiden ympäristöhaitat

Hiiltä kaivetaan kahdella eri tavalla: kaivoksissa ja suoraan maan pinnalta. Kaivoksissa hiilen kaivaminen on erityisen haitallista niissä työskenteleville ihmisille, sillä kaivauksissa vapautuu myrkyllisiä kaasuja, jotka toisinaan syrjäyttävät hapen kaivoksessa kokonaan ja kaivostyöläiset kuolevat onnettomuudessa. Erityisen onnettomuuksia sattuu Kiinassa. Niissäkin tapauksissa, joissa kuolemantapauksilta vältytään, voi kaasuilla olla pysyviä terveyshaittoja.

Suoraan maan pinnalta hiilen kaivaminen tuottaa myös ympäristöhaittoja. Pinnalla kaivaminen tarkoittaa, että maan sisässä olevaa hiiltä kaivetaan esiin siirtämällä suuria määriä maata pois sen päältä, jotta hiileen päästäisiin käsiksi. Maata myös räjäytellään. Tällaisella kaivamisella on sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin vaikutuksia. Lyhyen aikavälin vaikutukset tulevat lähinnä siitä maamäärästä, joka siirretään paikasta toiseen. Hiilen päältä poiskaivettu maa yleensä kaadetaan soliin tai jokiin, joka muuttaa niiden bakteeristoa, eläimistöä ja kasvistoa huomattavasti ja monia lajeja katoaa radikaalin muutoksen seurauksena.

Pitkänajan vaikutukset nähdään hiilen kaivamisen jälkeen, kun alueen maaperä on niin heikkoa ja vähämineraalista, ettei siinä kasva mikään lukuun ottamatta muutamia ruoholajeja. Pidemmänkään ajan päästä alueilla ei vielä kasva muuta kasvillisuutta, eli myöskään eläimet ja muu alueen entinen elämä ei voi palata alueelle. Hiilikaivaukset johtavat myös erilaisiin muta- ja maavyöryihin, jotka voivat vahingoittaa myös ihmiskommuuneja alueella. Hiilikaivaukset voivat myös myrkyttää paikallisen juomaveden, jos niistä sattuu vuotamaan erilaisia kemikaaleja vesistöön.

Erilaisten jäämäaineiden tuhot

Täysin uuden riskin ympäristölle tuovat fossiilisten polttoaineiden puhdistamisesta tulevat jäämäaineet. Fossiilisia polttoaineita harvoin löydetään niiden täysin puhtaassa muodossa, ja niinpä ne täytyy puhdistaa. Esimerkiksi hiili tunnetaan erityisen likaisena polttoaineena, sillä se sisältää valtavia määriä raskasmetalleja ja muita myrkyllisiä kemikaaleja. Nämä kemikaalit täytyy säilyttää jossain, sillä ne ovat valtavan haitallisia eikä niistä ole mahdollista päästä täysin eroon. Yhdysvalloissa on tuhansia näiden jätteiden säilytystankkeja. Puolet tankeista ovat kuitenkin reunustamattomia, ja niistä vuotaa myrkyllistä jätettä ympäristöön. Tämä vaikuttaa sekä eläimiin että ihmisiin aiheuttaen muun muassa syöpää, syntymävikoja, hermovaivoja ja muita vakavia sairauksia.