Kestävä energiantuotanto

Elintason nousun myötä energiankulutus on kasvanut huimiin mittasuhteisiin. Energiaa tuotetaan ja käytetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Energiantuotanto on läsnä meidän jokaisen arkipäivässä: käytännössä sähkö pyörittää elämäämme kaikin tavoin. Sähkö tuottaa valoa, lämpöä ja lataa älylaitteemme. Erityisesti pitkien sähkökatkojen aikana nykyihmiset ovat hädissään, koska elämä tuntuu pysähtyvän ilman sähköä. Suuri sähköntuotanto on siis vastaus kasvaneeseen kysyntään, mutta siihen liittyy paljon ongelmia. Sähkö tuotetaan pääosin uusiutumattomien polttoaineiden avulla eli tuotanto ei tällä hetkellä vastaa kestävän kehityksen periaatteita. Kestävä energiantuotanto on kuitenkin ympäristöä ja ilmastoa säästävä tapa vastata suureen energiankysyntään ja silloin myös luonto kiittää.

Ympäristön tila vaatii toimia

Maapallon tilasta ollaan oltu huolissaan jo pitkään ja huoli laajenee. Kansainvälisellä tasolla laaditaan isoja ympäristösopimuksia, joissa käsitellään myös energiantuotantoa. Kuitenkin USA on sanoutunut irti sopimuksista, vaikka se on yksi suurimmista kuormittajista. Tutkijat ovat tehneet arvioita, kuinka kauan maapallo kestää nykyisen kaltaista luonnonvarojen tuhlaamista. Arviot vaihtelevat, mutta yleisin käsityksen mukaan elinolomme maapallolla alkavat huonontumaan jo 2050-luvun jälkeen, jos nykyinen kuormitustaso jatkuu.

Energiantuotannolla on merkittävä rooli kestävän kehityksen rakentamisessa. Energiantuotanto kuluttaa pääosin uusiutumattomia luonnonvaroja. Kun energiantuotantoa suunnataan kestävämpään suuntaan, energiaa pyritään tuottamaan uusiutuvien luonnonvarojen avulla.

Miksi energiantuotannolla sitten on niin suuri rooli kestävässä kehityksessä? Energiaa käytetään teollisuudessa, maataloudessa ja palveluiden tuottamisessa. Karkeasti sanottuna kaikkeen ihmisten toimintaan tarvitaan nykyisin sähköä. Täällä Pohjolassa energiaa tarvitaan lisäksi runsaasti myös lämmittämiseen, koska ilmastomme on muutoin niin kylmää. Ja mitä enemmän kehitetään elektroniikkaa ja keksitään uusia teollisuuden koneita, sitä enemmän energiaa kuluu. Kulutus on kasvanut jatkuvasti ja nykyinenkin kulutus on jo kestämätöntä luonnonvarojen kannalta.

Uusiutuvia energiamuotoja

Energiantuotannon historia on mielenkiintoinen. Aluksi energiaa on tuotettu luonnon avulla, esimerkiksi vesivoimalla – josta voit lukea lisää tästä artikkelista – on pitkä historia. Jossain vaiheessa kehitys on kuitenkin edennyt siihen pisteeseen, että uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö energiantuotannossa on saanut aikaan tehokkaampaa energiantuotantoa. Siirtyminen nykyaikaiseen energiantuotantoon on tapahtunut vähitellen, mutta aina joukossamme on ollut myös kriittisiä kansalaisia. Esimerkiksi ydinvoimaa vastustavia aktivisteja löytyy ympäri maailman. Ihmisten tietoisuus kasvaa, samaten huoli maapallon tilasta. Ekologisuudesta on tullut monelle yritykselle kilpailuvaltti. Näin myös sähköntuotannossa. Energiaa pyritään tuottamaan yhä enemmän ympäristöystävällisesti ja tulevaisuudessa maapallon huonontuva tila pakottaa kehityksen entistä enemmän kohti kestävää energiantuotantoa. Ympyrä on sulkeutumassa.

Kestävää energiantuotantoa on kuitenkin kehitetty eteenpäin huikein harppauksin. Nykyisin myös ympäristöystävällisesti tuotettu sähkö voi olla tehokasta. Ympäristöystävällisistä energiantuotantomuodoista ehkä tunnetuimmat ovat tuuli- ja vesivoima. Näiden perinteisten toimintamuotojen merkitystä ei voi väheksyä. Erityisesti tuulivoima on ollut Suomessa nosteessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Tuulivoimapuistoja on noussut eri puolille maata turvaamaan paikallista energiantuotantoa.

Aurinkoenergia on myös tärkeä kestävän energiatuotannon ala. Auringolla on valtavat lämmitysenergiaan liittyvät voimat. Tuulivoimaan vaaditaan isoja alkuinvestointeja ja tuulivoimalan rakentaminen voi olla isokin operaatio. Tästä syystä tuulivoima on enemmän kuntien ja isojen sähköyhtiöiden suosimaa. Aurinkoenergiaan taas pääsee käsiksi helpommin ja huokeammin. Siitä syystä aurinkosähkön suosio on kasvanut viime vuosina erityisesti yksityistalouksissa. Aurinkopaneelit voi ostaa tai valmistaa itse. Auringon avulla lämmitetään pääasiassa käyttövettä. Jos rakennuksessa on vesikiertoiset patterit tai lattialämmitys, aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää myös lämmityksessä.

Energiaa, erityisesti lämmitysenergiaa on perinteisesti tuotettu myös polttamalla. Polttoaineen on käytetty mitä erilaisimpia asioita. Polttamisen energiavaikutuksia on kahdenlaisia. Ensinnäkin täytyy arvioida polttoaineen ekolokisuus ja uusiutuvuus. Lisäksi on mietittävä polttoprosessissa syntyviä päästöjä. Monessa tapauksessa päästöt ovatkin merkittävä ympäristöongelma. Polttoaineen on käytetty mitä erilaisimpia asioita: puuta, kivihiiltä, turvetta, jne. Nykyisin poltetaan myös jätteitä ja biomassoja. Erityisesti kahta jälkimmäistä pidetään ympäristöystävällisinä energiantuotantomuotoina.

Kestävän energiantuotannon kolme peruspilaria

Kestävä kehitys nojaa kolmeen peruspilariin. Samat perusperiaatteet toimivat myös kestävässä energiantuotannossa.

  • Sosiaalinen vastuu: energian luotettava saatavuus, joka samalla edistää kansalaisten hyvinvointia. Energiantuotantoon liittyvien raaka-aineiden, maankäytön, työntekijöiden työolojen ja yleisten terveysvaikutusten osalta noudatetaan vastuullisuutta.
  • Taloudellinen vastuu: kestävän energiatuotannon on oltava kustannustehokasta, eikä se saa perustua ainoastaan yhteiskunnan myöntämiin tukiin pitkällä aikavälillä arvioituna. Kestävän energiajärjestelmän on tuettava taloudellista kasvua, eikä hidastaa sitä.
  • Ympäristöllinen vastuu: globaalilla tasolla energiatuotannon suurin ympäristöhaaste on ilmastonmuutoksen torjunta. Energiatuotannossa syntyvät päästöt ja kaikki muut ympäristöön kohdistuvat vaikutukset on oltava sellaisia, ettei tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet heikenny kohtuuttomasti.

Perinteisen energiatuotannon suurimmat ongelmat ovat olleet luonnonvarojen vastuuton käyttö, energiantuotannossa syntyvät päästöt sekä kaikki muut ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheutuvat haitat. Esimerkiksi kivihiilen louhinta on aiheuttanut historiassa merkittävää haittaa työntekijöille, ydinvoimassa taas on kiistelty ja kiistellään edelleen esimerkiksi säteilyistä ja turpeen nostaminen kuormittaa suo-alueita. Mikään energiantuotanto ei ole päästötöntä tai täysin vapaata ympäristövaikutuksista.

Kestävässä energiantuotannossa pyritään kuitenkin siihen, että kaikki mahdolliset seuraukset pyritään minimoimaan. Kestävässä energiantuotannossa pyritään siis yhdistämään energiantuotannon tehokkuus, kohtuulliset kustannukset sekä ympäristöä säästävät raaka-aineet ja tuotantotavat. Katseen täytyy kääntyä kauas tulevaisuuteen ja kokonaisuutta täytyy miettiä monelta suunnalta.

Hyviä tekoja ympäristölle

Kestävän energiantuotannon lisäksi ympäristöstä ja maapallon tulevaisuudesta voidaan huolehtia myös monin muin tavoin. Tällä sivustolla pääasiallinen fokus on tietysti kestävässä energiantuotannossa, mutta tätä aihetta ei silti mielestämme kannata jättää kokonaan irralliseksi osaksi ympäristöystävällisyyttä, eikä tietysti kesätvän kehityksen muitakaan osa-alueita. Vastuullinen kuluttaja varmasti pohtiikin, kuinka omaan elämäänsä voisi lisätä ympäristötekoja. Tässä muutama vinkki.

  • Suunnittele matkasi, erityisesti lentomatkat. Lentämisestä voi kertyä valtavia päästökuormia, joten kannattaa todella punnita muiden matkustusvaihtoehtojen mahdollisuutta lomia suunniteltaessa. Ehkä ajan kohteessa voisi maksimoida? Entäpä jos Las Vegasin luksusloman sijaan lähtisikin mökille ja hakisi jännittävän kasinotunnelman korvaajan joltakin uudelta nettikasinolta? Olisiko Thaimaan sukellusreissulla mahdollista reissata bussilla tai junalla lähialueilla useamman viikon verran, niin saisi reissukipinää taltutettua pidemmäksi aikaa?
  • Suunnittele ruokaostokset ja vältä hävikkiä. Roskiin heitetty ruoka ei todellakaan ole mikään ekoteko, joten kannattaa aina miettiä jo kauppareissulla mitä kaikkea mukaan tarvitseekaan. Myös pakastaminen on oiva tapa vähentää ruokahävikkiä, mutta se auttaa myös pikaista apua kaipaavissa nälkätilanteissa, kun pakastetun aterian saa nopeasti kitusiinsa.
  • Vältä ylimääräistä pakkausjätettä. Pahvia, muovia sekä muuta pakkausroskaa kertyy huomaamatta ihan jokapäivisistä ostoksista. Onni onnettomuudessa on kuitenkin se, että tätä jätettä voi myös vähentää varsin näppärästi. Ensinäkin, jätä pienet pakastepussit minimiin kauppareissuilla, joka tapauksessa kuorittavia hedelmiä ei esimerkiksi edes tarvitse pakata pusiin! Myös muovipussien kauppaan jättäminen ja oman kestokassin käyttäminen avittaa sekin ympäristöä.
  • Pyri hankkimaan vain eettisesti ja ekologisesti tuotettuja vaatteita ja muita käyttötavaroita. Nykyisin tämän ei tarvitse olla edes hankalaa tai kallista, sillä nettiä selaamalla löytää erilaisia indeksejä ja tutkimuksia eri vaatebrändien eettisyydestä. Ja laatun panostaminen on niin ikään ekoteko, sillä tällöin uutta ei tarvitse hankkia usein. Muista myös kierrättäminen niin nettikirppareilla kuin fyysisilläkin kirpputoreilla.
  • Käytä kestävän energiantuotannon periaattein tuotettua sähköä, jos vain mahdollista. Ota tarvittaessa yhteyttä omaan sähköntuottajaasi ja kysy mahdollisuutta tähän.